Egmont Fondens
BØRNETOPMØDE 2017

De anbragte unge har ordet

Egmont Fondens Børnetopmøde 2017 samlede 30 unge anbragte mellem 14-16 år for at få deres råd til, hvordan vi kan skabe bedre rammer for anbragte børn og unges læring og uddannelse. Du kan læse mere om de 30 anbragte unges gode råd, viden og erfaringer her.

Hent publikationen som pdf

De unge fortæller om dagen

ikon - idé

PRIORITÉR VORES LÆRING OG TRO PÅ OS

De anbragte unges centrale budskaber:

Lyt til os, der er anbragt, hvis I vil lykkes med at skabe bedre rammer for vores læring og skolegang

Tag vores erfaringer og ønsker alvorligt

Hav forventninger til os og tro på, at vi kan klare det

Skab stabile rammer for vores skoledag og tal med os om skole og uddannelse

Hjælp os med at indgå i sociale relationer

Vær klar med hjælp og støtte, når vi har brug for det – og slip os ikke for hurtigt

ikon - barn

ANBRAGTE BØRN OG UNGES LÆRING SKAL STYRKES

Formål med Egmont Fondens Børnetopmøde

Vi skal blive bedre til at understøtte anbragte børn og unges læring, så alle anbragte børn og unge i fremtiden kan få en ungdomsuddannelse – og dermed et bedre udgangspunkt for at kunne klare sig godt i livet.

Hvis vi skal lykkes med det, skal vi lytte til de anbragte børn og unge og bruge deres unikke viden og erfaringer aktivt i arbejdet med at styrke deres læring. Det gør vi ikke i tilstrækkelig grad i dag.

Egmont Fonden har med Børnetopmødet 2017 ønsket at skabe et forum, hvor anbragte børn og unge får mulighed for at komme til orde.

SKOLE OG LÆRING ER EN UDFORDRING FOR MANGE ANBRAGTE BØRN OG UNGE

For anbragte børn og unge er en god skolegang en meget vigtig beskyttelse mod senere udsathed. Alligevel har mange anbragte store udfordringer i uddannelsessystemet og står derfor langt dårligere rustet til at skabe sig et godt voksenliv end andre børn og unge.


“At gå i skole er et meget vigtigt fast holdepunkt, når man er anbragt, og den vigtigste gave, vi som samfund kan give anbragte børn, er en god skolegang og en uddannelse”

- Agi Csonka, adm. direktør for SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Mød børnene

BØRNETOPMØDET 2017

Hvem var med?

Deltagerne var 30 unge i alderen 14 til 16 år, der er anbragt i plejefamilie eller på opholdsholdssted/døgninstitution. De 15 piger og 15 drenge var rekrutteret gennem Børnehjælpsdagen, Lær for Livet og Styrket Indsats, og hele landet var repræsenteret.

 

Hvad skete der?

6 timer. 1 inspirationsoplæg. 2 temasessioner. 1 stand-upper. 1 rapper. 30 postkort med gode råd. Det var hovedingredienserne, da 30 anbragte unge mødtes til Egmont Fondens Børnetopmøde for at komme med deres gode råd og erfaringer til, hvordan vi kan styrke anbragte børn og unges lærings- og uddannelsesmuligheder.

De unges personlige postkort med gode råd, blev som dagens finale præsenteret for Per Larsen, formand for Børnerådet, og Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforening.

Læs reportagen her.

“De største eksperter i anbragte børns liv er jer, men voksne lytter generelt ikke nok til anbragte børn. Vi lover jer, at vi vil sørge for, at jeres budskaber her fra topmødet når frem til beslutningstagerne”

- Per Larsen, Formand for Børnerådet

Ikon - idé

De unges råd til

DEN GODE SKOLEDAG

Skoledagen er udfordrende for mange anbragte, der har svært ved at følge med i fagene, mangler tro på egne evner og har udfordringer med at indgå i det sociale fællesskab.

De unge tror på, at skoledagen kan blive bedre – men det kræver en målrettet indsats fra de voksne i forhold til at skabe stabile rammer for læring og finde den rette balance mellem læring og omsorg.

I voksne gør vores skoledag bedre, når I:

Forventer noget af os og tror på, at vi kan noget

Ser, støtter og møder os med overskud og humor

Lytter og tager vores erfaringer og ønsker alvorligt

Sørger for ro og tryghed i klassen

Skaber stabile rammer for vores skoledag, taler med os om skole og lektier og hjælper os til en god morgen og nok søvn

Hjælper os til at indgå i klassen, så vi ikke ses på som mærkelige

“Det har hjulpet mig fagligt at have dygtige lærere, som hjælper mig via leg, og når voksne er glade og engagerede i min læring, så smitter det også af på mig”

- Caroline, 16 år

Læs hele Carolines historie
Ikon - idé

De unges råd til

DEN GODE OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE

Uddannelse er afgørende for at skabe sig et godt liv, men vejen til uddannelse og job kan virke længere og sværere, når man er anbragt. De unge glæder sig til et mere selvstændigt voksenliv, men det bekymrer dem også at skulle stå på egne ben – for hvad hvis man snubler? De unger peger derfor på, at de har brug for de voksnes støtte i overgangen.

I voksne hjælper os til uddannelse, når I:

Har ambitioner på vores vegne og tror på, at vi godt kan klare at tage en uddannelse

Anerkender at vi snart er voksne med brug for gradvist at få større frihed til selv at bestemme rammerne om vores liv

Hjælper os med en tryg ramme om ungdomsuddannelse og start på uddannelse – så vi ved, hvor vi skal bo og kan koncentrere os om læring

Understøtter en god introduktion til nye lærere og kammerater, så vi bliver en del af fællesskabet, og så der tages hensyn, hvis vi har særlige behov

Holder lidt fast i os, indtil vi er færdige med en uddannelse

“Mit opholdssted siger, at vi ikke bliver sluppet helt, før vi har en uddannelse, og det er jeg glad for, for det ville for mig være for stor en forskrækkelse pludselig at klare mig selv, når jeg bliver 18 år. Jeg foretrækker en blød overgang”

- Emil Nielsen, 16 år

Læs hele Emils historie
Ikon - skolebørn

HVAD SIGER DE UNGE SELV OM AT DELTAGE PÅ
Egmont Fondens BØRNETOPMØDE 2017?

“Det har været en ekstrem dejlig dag! Har lært en masse ting, og selv bidraget med noget. Jeg mødte mange nye mennesker, der kunne relatere sig til sådan, som jeg har det, det var rigtig godt. Det var fedt at man kunne snakke om skole, og det der motiverer en til at komme i skole. Jeg har ikke selv gået så meget i skole på det sidste, og det var godt at kunne snakke med andre om”

- Patrick

“Tusind tak for en uforglemmelig dag! Savner allerede jer allesammen!”

- Nikita

“Sikke en dag! Farverige personligheder & festlige sjæle. Det ku’ godt være svært til tider at rumme alle de nye og ukendte ansigter. Men i det man står sammen om noget, bliver det hele mere overskueligt

- Kenneth

Det var super spændende, og der var masser af læring i det. Jeg mødte nogle søde mennesker og har mødt mange nye ansigter. Tak til Egmont Fonden for, at de ville lave det her topmøde”

- Simon

“Det var meget hyggeligt, og det var sjovt at lære hinanden at kende. Det var et godt arrangement, og det var godt at sidde sammen i en gruppe og lave opgaver fælles, så snakkede man sammen på en anden måde”

- Jeanette

Ikon - idé

De unges råd til

ANDRE ANBRAGTE BØRN OG UNGE

Tro på dig selv – du kan, hvad du vil

Vær engageret i det, du laver, og kæmp for det. Du skal bruge det i din fremtid

Op med hovedet, og vær ikke bange for at fejle

Vær ligeglad med, hvad andre siger

Søg hjælp hos de voksne. Og sig til, hvis du har brug for et break

Om Egmont Fonden

Egmont Fonden arbejder for at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Fonden har som ambition at alle unge i 2030 er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. For at indfri denne ambition investerer fonden både kapital, viden og netværk. Egmont Fonden har altid barnet i fokus og arbejder målrettet med børneinddragelse - vi skal skabe forandring for og med det enkelte barn.

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. Fonden består af en kommerciel del, som driver medievirksomhed og står bag fx Nordisk Film, TV2 Norge og over 700 magasiner og blade, og en almennyttig del, som støtter udsatte børn og unge. I 2016 gik knap 100 mio. kr. til indsatser rettet mod at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed.

Læs mere om Egmont Fondens arbejde

Tak til

Malthe, Nikita, Emilie, Stine, Jacob, Liw, Emma-Luna, Caroline V., Patrick S.D, Emil, Salma, Camilla L.R, Jeanette, Simon, Aswan, Nikolaj, Camilla, Tilde, Johnny, Kenneth, Patrick A., Amina, Jonas, Zenia, Anna Karina, Caroline E, Nikolaj K.L, Rasmus, Elliot, Patrick H.